I 2020 fikk offentlig sektor en forsterket likestillingsplikt. Ombudet har erfaring med at denne likestillingsplikten ikke er så kjent enda og ønsker med dette kurset å gi interesserte en innføring i hva plikten innebærer.

Den forsterkede likestillingsplikten er omtalt i likestillings- og diskrimineringslovens § 24. Plikten pålegger offentlig sektor å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering i hele sin virksomhet. I tillegg pålegger plikten offentlige myndigheter å rapportere om hvordan de jobber med likestilling i sin utadrettede virksomhet. Dette kommer i tillegg til aktivitets- og redegjørelsesplikten som offentlige myndigheter har som arbeidsgivere.

Bakgrunnen for plikten er å sørge for at offentlig sektor tar hensyn til mangfoldet i befolkningen, og skal være med på å sikre at befolkningen får likeverdige og tilrettelagte tjenester.  

Dette kurset gir deg en innføring i likestillingsplikten for offentlig sektor og hvordan offentlig sektor kan jobbe for å oppfylle den. 

 

Kurset er gratis og blir holdt digitalt. 

Dato: 15. desember

Tid: 09:30-10:30

Klikk her for å delta på kurset på Microsoft Teams

 

Målgruppe 

Alle som jobber i offentlig sektor har et ansvar for å sikre at likestillingsplikten er oppfylt. Ledere har et særlig ansvar. Kurset er et innføringskurs og retter seg mot alle som jobber i offentlig sektor og som ønsker å lære mer om likestillingsplikten. Kurset vil hovedsakelig bruke eksempler fra norske kommuner og departementer. 

Kurset inneholder 

  • Informasjon om likestillingsplikten for offentlig sektor  
  • Informasjon om de nye kravene til utvidet likestillingsredegjørelse for offentlige sektor 
  • Tips til arbeidsmetodikk

Læringsmål 

  • Deltakerne skal ha kunnskap om likestillingsplikten for offentlig sektor, hvorfor den er viktig, og hva den innebærer. 
  • Deltakerne skal ha kjennskap til arbeidsverktøy de kan bruke i arbeidet med plikten i egen virksomhet. 

Velkommen!