Kjære samarbeidspartnere

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker å invitere til et åpent møte i forbindelse med at vi arbeider med et prosjekt hvor vi kartlegger utfordringer i norsk rett vurdert opp mot CRPD. Vi ønsker å involvere dere i dette arbeidet, med mål også om å få innspill fra dere om hvilke rettslige problemstillinger dere kjenner til og er opptatt av. 

Vi sender dere dagsorden med informasjon om det faglige innholdet og organiseringen av møtet i slutten av mai, men vi ønsker allerede nå oppfordre alle som er interessert i å delta til å sette av tidspunktet.

Møtet vil bli avholdt i våre lokaler i Mariboes gate 13, tirsdag 13. juni kl. 10.00. Møtet vil innledes av likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Vi sender ut ytterligere informasjon om det faglige innholdet og organiseringen av møtet i slutten av mai, men vi ønsker allerede nå oppfordre alle til å sette av tidspunktet.

Tid og sted

Tirsdag 13.juni
Kl 10:00
Mariboesgate 13