Vi har et vern mot diskriminering som skal rydde ulovlig forskjellsbehandling av veien. Arbeidsgiver har en plikt til å jobbe forebyggende for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Men hva skal til for å inkludere bedre? Forebygge og fremme bedre? Vi setter oss ned med noen kloke hoder fra arbeidslivet, og tar diskusjonen. 

Ingen liker å bli møtt med fordommer, eller sitte igjen med en følelse av at “det er meg det er noe galt med, ikke omgivelsene mine”. Det er 2023, og vi vet at det er trappa som er feilen, ikke personen med nedsatt mobilitet. Men er vi like flinke til å ta innover oss denne sammenhengen når vi snakker om psykososiale funksjonsnedsettelser? Og hvorfor er vi ikke mye flinkere som arbeidsgivere til å se på pluss-siden, og tenke at all unik erfaring gir et perspektiv og en forståelse av omverden som kan komme vår virksomhet til gode?   

I lys av flere nyere mediesaker har vi valgt å starte frokostseminaret med å presentere en historie om det å ha ADHD i arbeidslivet. Vi fortsetter med å høre fra en virksomhet som i flere år har jobbet godt med inkludering og mangfold. Til slutt inviterer vi til en sofasamtale der vi utfordrer flere aktører til å dele og snakke rundt hvordan arbeidsgivere kan bli enda flinkere til å inkludere, og å sette pris på og akseptere ulikhet.  

Vi byr på kaffe og lett servering.  

Etter frokostseminaret kan du delta på kurset: Et mer inkluderende arbeidsliv – Hva funker? Kurset gir oversikt over lovverket og konkrete tips til rekruttering og inkludering av personer med funksjonsnedsettelser på din arbeidsplass.

Tid og påmelding

Mandag 24.04.23
Kl 09:00-10:30
Mariboesgate 13, 1.etg.

Vil du vite mer?

  • Les mer om hvordan du kan jobbe med likestilling i arbeidslivet på våre temasider.