Hvordan er det å utfordre tradisjonelle normer for kjønn? Hva sier loven, og hvordan gå fram i praksis?

Vi gir kunnskap og innspill til hvordan det kan jobbes systematisk for å skape en åpen og inkluderende arbeidsplass hvor alle kan vise hele seg.

 

Kurset inneholder

  • En presentasjon av diskrimineringsgrunnlagene seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
  • En gjennomgang av aktivitetsplikten som arbeidsmetodikk. 
  • Gjennomgang av hvilke praktiske konsekvenser diskrimineringslovverket får i arbeidslivet.

 

Læringsmål

  • God kjennskap til relevante deler av diskrimineringsregelverket.
  • Kjennskap til tips, verktøy og motivasjon for å skape en inkluderende arbeidsplass.
  • Erfaring med praktiske eksempler.