Dette arrangementet er ferdig. Du kan se det i opptak via ombudets Youtube-kanal.

 

Om årskonferansen:

Er kommunale tjenester med på å bygge opp under likestilling, likeverd og selvbestemmelse? Er rettsikkerheten ivaretatt ved tvang? Og hvordan kan vi erstatte dagens vergemål med et nytt beslutningsstøttesystem?

Temaet for årets konferanse er utviklingshemmedes menneskerettigheter - selvbestemmelse, valgfrihet og innflytelse i eget liv. 

Vi vil presentere funn fra våre ferske rapporter, og inviterer en rekke sentrale aktører for å se nærmere på praksis og hvordan omsorgstjenesteloven, likestillings- og diskrimineringsloven, vergemålsloven og CRPD tolkes i et menneskerettighetsperspektiv.

Om koronarestriksjonene tillater det, håper vi flest mulig vil være til stede i Hallen hos Design og Arkitektur Norge (DOGA). Lokalet er universelt utformet.

Konferansen er gratis, og vil bli tegnspråktolket og skrivetolket.

 

 • Tid: 23. september 2021, kl. 09.30-15.00
 • Sted: DOGA, Hausmanns gate 16 i Oslo
 • Konferansier: Hanne Bjurstrøm

 

 

Program

Innledning

09.30-10.00: Registrering

 

10.00 - 10.05 Velkommen
ved Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

 

10.05-10.10: Åpningshilsen
ved Emma Lind, statssekretær i Kulturdepartementet

 

10.10-10.25: Videohilsen
ved Gerard Quinn, FNs spesialrapportør

 

Kommunale tjenester og selvbestemmelse – i lys av menneskerettigheter

10.25-10.35: Selvbestemmelse? Funn fra LDOs dokumentanalyse om kommunale tjenester
ved Eli Knøsen, fagdirektør i LDO

 

10.35-10.45: Makt og avmakt - Selvbestemmelse og boform
ved Anna Kirah i Halogen

 

10.45-11.15:  Selvbestemmelse og innflytelse i eget liv
Panelsamtale med:

 • Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
 • Helge Eide, fagleder i KS
 • Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV
 • Anna Kittelsaa, UiT
 • Kari Eika, samfunnsøkonom
 • Helge Hjort, advokat

 

11.15-12.00: Lunsj

 

Tvang – styrking av rettsikkerhet

 

12.00-12.15: Tvang, tilsyn og rettsikkerhet. LDOs rapport fra Hedmark
ved Guri Hestflått Gabrielsen, fagdirektør i LDO

 

12.15-12.30: Krenkelser av grunnleggende rettigheter. Rapport fra besøk i bofellesskap
ved Hanne Harlem, sivilombud

 

12.30-12.50: Kommentarer
ved Karl Elling Ellingsen, leder i NAKU, og Anne Myhr, avdelingsdirektør i  Helsetilsynet

 

12.50-13.00: Pause 

 

Støtte til å ta egne beslutninger

13.00-13.20 Fra vergemål til nytt beslutningsstøttesystem. LDOs nye rapport
ved Kjersti Skarstad, phd, prosjektleder

 

13.20-13.25: Overrekking av rapport
ved Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justis- og bererdskapsdepartementet

 

13.25-13.45 Kommentarer
ved Hedvig Ekberg, generalsekretær i NFU og May Nina Hansen Auby, politisk rådgiver i Uloba – Independent Living Norge

 

13.45-14.00: Pause

 

14.00-14.10 Å bli fratatt selvbestemmelse over eget liv
«Tolga-saken», ved advokat Nicolai Skjerdal

 

14.10-14.50: Vergemål og beslutningsstøtte

Panelsamtale med

 • Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
 • Lise Christoffersen, stortingsrepresentant for Ap
 • Hedvig Ekberg, generalsekretær i NFU
 • Gro Nystuen, assisterende direktør i NIM
 • Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter i Viken
 • Guri Hestflått Gabrielsen, fagdirektør i LDO
 • Katrine Kjærheim Fredwall, lovrådgiver i Justisdepartementet

 

14.50-15.00 Avslutning
ved Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

 

Newsletter