«Jeg fikk en følelse når jeg kom dit de første gangene at det var som å komme inn på et tankskip som har mista motoren og radioen, bare driver rundt på havet alene og ingen bryr seg, ingen leter etter dem» (Emil, psykologspesialist)

Innsatte i norske fengsler utgjør en mangfoldig gruppe. Likevel har mange kvinnelige innsatte andre typer utfordringer enn menn. Hvordan opplever innsatte, betjenter og helsepersonell at helsetilbudet til kvinner i fengsel fungerer? Hvordan blir helsen påvirket av soningsmiljøet? Og hvilket ansvar for å bedre kvinnenes helseutfordringer kan egentlig legges på fengslene?

Marion Hellebust og Peter Scharff Smith fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo legger frem rapporten «Lengst inne i fengslet - kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp», den første selvstendige studien som utelukkende tar for seg kvinnelige innsattes helseutfordringer og soningstilbud.

Rapporten er laget på oppdrag av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Lenken til webinaret vil bli lagt ut på denne siden. Mer informasjon om programmet og øvrige deltakere kommer. 

  • Dato: 31. august 2021
  • Tid: kl. 10.00-11.30

 

 

Vil du vite mer?

  • Les mer om ombudets arbeid med soningsforhold.

  • I fjor vedtok Diskrimineringsnemndas at Tromsø fengsel bryter loven på grunn av kvinnenes soningsforhold. Les mer om saken her.

  • Les ombudets kronikk i Nordnorsk debatt om kvinners soningsforhold. 

Newsletter