Medlemmer

Utvalet består av 12-14 ressurspersonar med kunnskap om diskrimineringsgrunnlaga. Grunnlagene er kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, religion og alder.

Medlemmane blir valde av LDO for to år av gangen, og møtes 4-6 ganger i året.

For ombodsperioda som utløp i 2021, var bestod utvalet av følgande medlemar:

 • Antirasistisk senter v/ leder Rune Berglund Steen
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) v/fagrådgiver Veronica Wiese
 • Krisesentersekretariatet v/daglig leder Idun Moe Hammersmark
 • Fri - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold v/leder Inge Alexander Gjestvang
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) v/Live Kroknes Berg
 • Mental Helse Norge v/landsleder Jill Arild
 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn v/leder Fakhra Salimi
 • Norges Handikapforbund  (NHF) v/forbundsleder Tove Linea Brandvik
 • Organisasjon mot offentlig diskriminering  (OMOD) v/leder Akhenaton de Leon
 • Reform - ressurssenter for menn v/daglig leder Are Saastad
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn v/sekretariatsleder Anne Sender
 • Samisk kvinneforum v/styremedlem Gudrun E. E. Lindi
 • Stiftelsen Alternativ til vold v/direktør Marius Råkil
 • Unge Funksjonshemmede v/ fungerende generalsekretær Ingvild Østli