- Vi må vite mer om hvem som står bak muslimfiendtlighet og hva som utløser den. Forskning på dette er en av mine anbefalinger til regjeringens handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Regjeringen har startet arbeidet med å lage en handlingsplan mot muslimfiendtlighet. Mange møtte opp da regjeringen inviterte muslimske trossamfunn, organisasjoner og ombudet til å gi innspill til planen og kultur- og til likestillingsminister Trine Skei Grande.

 

Vil hindre høyreesktrem rekruttering

Det var en felles enighet om behovet for en særskilt innsats mot muslimfiendtlighet, og regjeringen fikk presentert både utfordringer og mange forslag til tiltak.

Ombudet anbefalte tiltak på seks områder:

  • Et forskningsprogram om muslimfiendtlighet og muslimske liv i Norge.
  • Kunnskapsspredning om muslimer i Norge, blant annet ved å fornye innholdet i skolebøker.
  • Kunnskapspredning, særlig til offentlig sektor, om hvordan muslimer opplever diskriminering og rasisme, og hvordan man kan håndtere det.
  • Lokale dialogforum mellom myndigheter og muslimer.
  • Møteplasser der befolkningen kan møte folk med muslimsk bakgrunn på basis av fellesinteresser og ikke bare religion.
  • Tiltak for å hindre rekruttering til høyreekstreme miljøer.

 

Nytt kompetansesenter

Ombudet roste regjeringen for å nylig ha lagt fram en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Den tar til orde for å opprette et nasjonalt kompetansesenter om hatkriminalitet.

- Det er viktig at muslimer opplever trygghet i samfunnet, ikke bare i moskeen og på arrangementer med andre muslimer, men også på gaten og der de bor, sier Bjurstrøm.

Vil du vite mer?