Drapet på amerikanske George Floyd har aktualisert en debatt om strukturell rasisme og diskriminering, som også har spredt seg til Norge.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i flere år vært kjent med diskusjonen knyttet til etnisk profilering i norsk politi. I tillegg til saker vi mottar til vår veiledningstjeneste fra etniske minoriteter som har opplevd urettferdig behandling av politiet, blir vi informert om slike saker fra ideelle organisasjoner i vårt brukerutvalg.

Nylig møtte ombudet i Oslo for å høre mer om innsatsen mot etnisk profilering. I høst skal vi også besøke Politihøgskolen for å lære mer om hvilken rolle denne tematikken har i opplæringen.

I mellomtiden har vi sendt en oppfordring til Justisdepartementet om å iverksette en rekke tiltak, både innen forskningsinnhenting og etableringen av faste ungdomsråd i alle politidistrikt, hvor minoritetsungdom og minoritetsorganisasjoner er representert. I slike forum vil ungdommene få anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter og komme med forslag til aktuelle tiltak for å forebygge etnisk profilering i samhandling politiet.

Se hele brevet til Justisdepartementet her og les mer om saken i ombudets intervju med Aftenposten.

 

Vil du vite mer?

 

Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet? Kontakt oss på media@ldo.no.