Kan være straffbart

Det å nekte noen tilgang til en vare eller en tjeneste kan også være straffbart etter straffeloven § 186. Dette gjelder der forskjellsbehandlingen skyldes religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne (med noen unntak). Dersom dette er tilfellet, kan du anmelde saken til politiet. Du kan be ombudet om veiledning dersom du vurderer å anmelde saken.

Dersom du blir nektet en vare og tjeneste på grunn av et diskrimineringsgrunnlag, for eksempel etnisitet, kjønn eller nedsatt funksjonsevne kan du lese nedenfor hva du kan gjøre.

 

Kontakt virksomheten

Hvis du har blitt dårlig behandlet i for eksempel en butikk, kan du ta opp saken med butikkens daglige leder. Dette bør du gjøre så fort som mulig. Du bør gi en beskrivelse av det som har skjedd, og oppgi navnet på den som har utsatt deg for dårlig behandling (hvis du vet dette). Hvis det var vitner til hendelsen, vil det kunne styrke saken din.

 

Samle informasjon

I noen saker kan det være vanskelig å bevise at det å nekte noen å kjøpe en vare eller tjeneste, eller bli utsatt for dårlig kundebehandling er diskriminering. For å kunne si at forskjellsbehandlingen er diskriminerende, må det bevises en sammenheng mellom det som har skjedd og for eksempel nedsatt funksjonsevne.

Dersom du har skriftlig dokumentasjon eller vitner, er det viktig å ta vare på disse og få vitnene til å skrive ned hva de har sett eller hørt.

 

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Straffeloven:

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda her:

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.