Flere folk på rekke

Lurer du på om du har blitt diskriminert? Har du spørsmål om loven?

Vi gir gratis råd og veiledning i saker som gjelder diskriminering og trakassering. Du kan være anonym. 

Aktuelt

Bilde av byen Arendal sett fra vannet LDO på Arendalsuka 2024

LDO på Arendalsuka 2024

Med fokus på likestilling, inkludering og bekjempelse av vold

Bilde av et ikke-binært flagg Støtter innføring av et tredje juridisk kjønn

Støtter innføring av et tredje juridisk kjønn

Å innføre en tredje juridisk kjønnskategori representerer et viktig skritt mot fullverdig anerkjennelse av ikke-binære personer i Norge – i tråd med menneskerettighetene.

Transflagg "Diskrimineringsvern for transpersoner: en veileder"

"Diskrimineringsvern for transpersoner: en veileder"

Diskrimineringsvernet for transpersoner kan være vanskelig å navigere i. Hvilke spørsmål er egentlig avklart, og hva er det som gjelder?

FN-bygget Norge må ta grep om funksjonshemmedes rettigheter

Norge må ta grep om funksjonshemmedes rettigheter

Ombud Bjørn Erik Thon: "CRPD må inn i menneskerettighetsloven"

Prideflagg En klok beslutning av Ålesund kommune

En klok beslutning av Ålesund kommune

Nå i juni vaier pride-flagget fra mange flaggstenger rundt i Norges land, fra offentlige bygg, kontorlokaler, kommunehus og skoler. I hvert fall de aller fleste.

To personer på en scene Diskrimineringsrettsrapporten 2023

Diskrimineringsrettsrapporten 2023

Vår årlige rapport som viser rettsutviklingen på likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet

Bildet viser statue av Justitia i sølv.

Avgjørelser og rettsutvikling

Her finner du omtale av utvalgte aktuelle avgjørelser i diskrimineringssaker, både fra Diskrimineringsnemnda, norske og internasjonale domstoler.

 

Les mer her

Shorish Azari og Helene Jesnes holder LDO-kurs

Vil du på kurs med oss?

Ombudet holder jevnlig kurs om temaer innen likestilling og anti-diskriminering.

FN-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Finn ut meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei.

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.