Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les mer om det her.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), and more.

Rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser under pandemien

Rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser under pandemien

Helsedirektoratet inviterer til webinar i samarbeid med LDO.

Sofienberg ungdomsskole vinner Benjaminprisen

Sofienberg ungdomsskole vinner Benjaminprisen

Oslo-skolen har utmerket seg i arbeidet mot rasisme og diskriminering. 

Synger nytt liv i åttitalls-hit for økt fokus på vold i nære relasjoner

Synger nytt liv i åttitalls-hit for økt fokus på vold i nære relasjoner

Ingebjørg Bratland fronter årets «Taushet tar liv»-kampanje.

Folk som går ned en trapp

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss, og les mer om de forskjellige diskrimineringsgrunnlagene. 

 

 

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Finn ut meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei.

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

 

LDO

Vil du dele dine opplevelser som tilreisende EU-borger i Oslo?

Delta i ombudets undersøkelse.

 

Click here to find out more about LDO's survey about experiences as a visiting EU national in Oslo.

 

Shorish Azari og Helene Jesnes holder LDO-kurs

Vil du på kurs med oss?

Ombudet holder jevnlig kurs om temaer innen likestilling og anti-diskriminering.

Newsletter