Folk som går ned en trapp

 

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss, og les mer om de forskjellige diskrimineringsgrunnlagene. 

 

Aktuelt

CRPD Velkommen til rapportlansering om CRPD

Velkommen til rapportlansering om CRPD

Ombudet har sett på hvilke lover og praksiser i Norge må og bør endre for å sikre samsvar med CRPD

AI Innebygd diskrimineringsvern

Innebygd diskrimineringsvern

En veileder for å avdekke og forebygge diskriminering i utvikling og bruk av kunstig intelligens

Skygge på en vegg Konferanse om stalking

Konferanse om stalking

I samarbeid med Likestillingssenteret KUN arrangerer vi en nasjonal konferanse om stalking 10. november.

Symbol for Jødedom og Islam med grønt gress og grønne trær i bakgrunnen. - Jøder og muslimer skal føle seg trygge i Norge

- Jøder og muslimer skal føle seg trygge i Norge

Ombud Bjørn Erik Thon reagerer sterkt på at norske jøder og muslimer utsettes for hat og trusler som følge av krigen i Gaza. Uakseptabelt, sier Thon.

To smilende jenter Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse «En idrett for alle – hvordan kommer vi i mål?»

Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse «En idrett for alle – hvordan kommer vi i mål?»

Hvordan preger rasisme fotballen? Hvorfor slutter unge jenter med idrett oftere enn gutter? Dette og mer ønsker vi å utforske på vår årskonferanse om likestilling og inkludering i idretten.

en folkemengde som krysser fotgjengerovergang i en by, med bygninger i bakgrunnen. Funksjonshemmedes diskrimineringsvern og likestillingssituasjon

Funksjonshemmedes diskrimineringsvern og likestillingssituasjon

Ombudet har samlet erfaringer med hvordan dagens lovverk, politikk og praksis har evnet å oppfylle målsetningen om full deltakelse og likestilling. Les rapporten her.

Bildet viser statue av Justitia i sølv.

Avgjørelser og rettsutvikling

Her finner du omtale av utvalgte aktuelle avgjørelser i diskrimineringssaker, både fra Diskrimineringsnemnda, norske og internasjonale domstoler.

 

Les mer her

Shorish Azari og Helene Jesnes holder LDO-kurs

Vil du på kurs med oss?

Ombudet holder jevnlig kurs om temaer innen likestilling og anti-diskriminering.

FN-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Finn ut meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei.

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.