Folk som går ned en trapp

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss. 

 

 

Vi skal aldri glemme

Vi skal aldri glemme

Hanne Bjurstrøm deler sine tanker i anledning tiårsmarkeringen for 22. juli-terroren.

Ber andre byer lære av Oslos kollektiv-satsning

Ber andre byer lære av Oslos kollektiv-satsning

Ombud Hanne Bjurstrøm gjestet Ruters seminar om universell utforming.

Rapportlansering: «Lengst inne i fengselet - kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp»

Rapportlansering: «Lengst inne i fengselet - kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp»

Velkommen til webinar 31. august. 

Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les mer om det her.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), and more.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.