LDO-kurs 2019

Tid for faglig påfyll? Velkommen til LDO-kurs!

Vil du lære mer om hvordan hvordan du kan ivareta gravide arbeidstakere? Eller hva som er forskjellen på forskjellsbehandling og diskriminering?

Ombudet tilbyr årlig en rekke gratiskurs for alle med interesse for likestillingsspørsmål i arbeidslivet. Temaene blir blant annet bestemt ut i fra hva slags henvendelser vi får fra publikum.

– Vi må ikke blande diskriminering og mangfold

– Vi må ikke blande diskriminering og mangfold

Et nytt verktøy fra Norsk Folkehjelp skal forsterke innsatsen for et inkluderende arbeidsliv. Ombud Hanne Bjurstrøm kom med noen anbefalinger på veien. 

Hold deg oppdatert med ombudets nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert med ombudets nyhetsbrev!

 

Er du nysgjerrig på hva ombudet driver med og hvilke saker vi engasjerer oss i?

Hvordan stoppe muslimfiendtlighet?

Hvordan stoppe muslimfiendtlighet?

Her er ombudets seks anbefalinger.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.