To bartendere på jobb

«Hva får jeg for tipsen?»

Vil du være med å sette fokus på seksuell trakassering i julebordsesongen? Nå lanseres et nytt samtaleverktøy som skal gjøre det lettere å snakke om seksuell trakassering på jobb. 

Ofre for menneskehandel må beskyttes

Ofre for menneskehandel må beskyttes

Ombudet mener Regjeringen må utrede muligheten for å utvide adgangen til å gi oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel, uavhengig av om det er gitt forklaring til retten eller politiet i en straffesak.

Slo et slag for innvandrerkvinnene

Slo et slag for innvandrerkvinnene

Flere innvandrerkvinner i arbeid er et viktig likestillings- og integreringsmål. Hvor langt har vi kommet?

Trenger vi en ny tvangslov?

Trenger vi en ny tvangslov?

Ombud Hanne Bjurstrøm håper på en lovgivning som gir mer frivillig behandling og forebygging av tvang. I november samlet ombudet fagmiljøene til seminar. 

fn-flagget

FN-konvensjonane

Her finn du meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dem.

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.