Folk som går ned en trapp

 

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss, og les mer om de forskjellige diskrimineringsgrunnlagene. 

 

Aktuelt

2022 - Diskrimineringsretten 2022 - Diskrimineringsretten

2022 - Diskrimineringsretten

Rapporten gir en oversikt over rettsutviklingen på likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet i 2022.

Elever i klasserom med ipad Læringsmuligheter styrkes med satsing på digitale læremidler

Læringsmuligheter styrkes med satsing på digitale læremidler

Midler til digitale læremidler til blinde og svaksynte barn satt av i revidert statsbudsjett.

Kvinne holder hånd foran ansiktet Hvordan forebygge og hindre partnerdrap i Norge?

Hvordan forebygge og hindre partnerdrap i Norge?

Klikk her for å melde deg på internasjonal digital konferanse om forebygging av partnerdrap, der aktører fra USA, Portugal og Norge vil presentere ulike modeller for å forebygge fremtidige partnerdrap.

Uteliv Diskriminering i utelivet

Diskriminering i utelivet

Likestillings- og diskriminineringsombudet samarbeider med Næringsetaten i Oslo kommune om å bekjempe utelivsdiskriminering.

Bildet viser en pasients hånd som blir behandlet av helsepersonell, mens pasienten ligger i en seng. Omfattende innspill til ekspertutvalget om tvang

Omfattende innspill til ekspertutvalget om tvang

LDOs anbefalinger er gitt med utgangspunkt i vårt tilsynsmandat for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Ombud Bjørn Erik Thon poserer i resepsjonen Likestillings- og diskrimineringsombudets strategi 2023-2025

Likestillings- og diskrimineringsombudets strategi 2023-2025

En god prosess er en forutsetning for en god strategi. I vår strategiprosess har hele organisasjonen deltatt. Vi har hatt mange samlinger, vi har diskutert, kommet med forslag, vært uenig, enig og vi har kommet fram til et resultat alle stiller seg bak.

Bildet viser statue av Justitia i sølv.

Avgjørelser og rettsutvikling

Her finner du omtale av utvalgte aktuelle avgjørelser i diskrimineringssaker, både fra Diskrimineringsnemnda, norske og internasjonale domstoler.

 

Les mer her

Shorish Azari og Helene Jesnes holder LDO-kurs

Vil du på kurs med oss?

Ombudet holder jevnlig kurs om temaer innen likestilling og anti-diskriminering.

FN-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Finn ut meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei.

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.