Folk som går ned en trapp

Slik kan ombudet veilede deg

Er du i tvil om du har blitt diskriminert, eller har du spørsmål om hvordan lovverket fungerer? Ta kontakt med oss, og les mer om de forskjellige diskrimineringsgrunnlagene. 

 

 

- Alvorlige mangler i utviklingshemmedes rettssikkerhet

- Alvorlige mangler i utviklingshemmedes rettssikkerhet

Les ombudets nye rapport om vergemål og beslutningsstøtte.

Velkommen til ombudets årskonferanse!

Velkommen til ombudets årskonferanse!

Utviklingshemmedes menneskerettigheter settes på plakaten 23. september.

Antall veiledningssaker har aldri vært større

Antall veiledningssaker har aldri vært større

Ombudet registrerte en økning på 30 prosent første halvår i år.

Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering, tolketjenester og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les mer om det her.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), and more.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

 

Newsletter