Koronaviruset - illustrasjonsbilde

Korona, permittering og diskrimineringsvernet

Ombudet har fått mange spørsmål om hvilke hensyn det er tillatt å legge vekt på i permitteringssaker. Les også om dine rettigheter til tolk.

Click here for English version about the coronavirus, temporary lay-offs (permittering), legal protection against discrimination, and the right to an interpreter when using health services.

Slik påvirker koronaviruset ombudets arbeid

Slik påvirker koronaviruset ombudets arbeid

LDO avlyser kurs og de ansatte har hjemmekontor.

Positive til mangfold - skeptiske til mangfoldstiltak

Positive til mangfold - skeptiske til mangfoldstiltak

- Åpner for nye spørsmål, sier ombud Hanne Bjurstrøm om ny rapport om mangfold på arbeidsplassen.

Bistår Forsvaret i arbeidet mot seksuell trakassering

Bistår Forsvaret i arbeidet mot seksuell trakassering

Les mer om den nye samarbeidsavtalen.

fn-flagget

Ombodets tilsyn med konvensjonane

Vil du vite meir om FN-konvensjonane og korleis ombodet jobbar for å sikre at myndigheitene følgjer dei?

En kvinne med kaffe på gangen.

Sammen setter vi strek

Arbeidstilsynet har i samarbeid med ombudet utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.