Oppsigelse på grunn av graviditet er forbudt

Som arbeidstaker kan du ikke sies opp fordi du er gravid, eller fordi du skal ha eller er i foreldrepermisjon.

Dersom du sies opp av andre saklige årsaker mens du er i foreldrepermisjon, vil det være en lovlig oppsigelse. Men oppsigelsestiden begynner først å løpe fra du kommer tilbake etter endt foreldrepermisjon.

Eksempel

Marte ble lovlig sagt opp mens hun var i foreldrepermisjon. Hun var i foreldrepermisjon fram til 20. februar. Oppsigelsestiden begynte først å løpe da Marte kom tilbake fra permisjon.

Det er egne regler som gjelder ved oppsigelse etter arbeidsmiljøloven. Du kan lese mer om oppsigelsesvernet på Arbeidstilsyntes nettsider i lenken under:

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.