Høring - Felles elektronisk tjenesteyting i offentlig sektor

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vil pålegge blant annet offentlige virksomheter, rettet mot allmennheten, å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Les hele høringsuttalelse her (PDF åpner seg i eget vindu).