Jobbe for likestilling

På disse sidene finner du mer informasjon om arbeidsgiveres og offentlig sektors plikt til å arbeide for likestilling og redegjøre for dette arbeidet. Under fanen «I arbeidslivet» finner du mer informasjon om aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere (ARP). Under fanen «I offentlig virksomhet» finner du informasjon om likestillingsplikten for offentlig sektor (LOS-plikten).  

Offentlige virksomheter og andre som utøver offentlig myndighet er omfattet av både ARP og LOS-plikten.