Høring av arbeidsgrupperapport - Gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til høringsbrev av 4. juli 2008 vedrørende ”Gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet – forslag om endringer”.

Les hele høringsuttalelsen her (PDF åpner seg i eget vindu).