Da rapporten ”Unges fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse” er todelt, vil høringsuttalelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, også behandle de to delene hver for seg.

Les hele høringsuttalelse her (PDF).