En kvinne mente kollegaer og deler av ledelsen ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, trakasserte henne på grunn av hennes etniske opprinnelse. Ombudet kunne ikke se at arbeidsgiver hadde overtrådt diskrimineringsloven.

Klageren som var stipendiat ved instituttet, mente både kollegaer og ledelsen hadde fremsatt gjentatte trakasserende uttalelser, og at hun var utsatt for avvisende, ignorerende og arrogante holdninger på grunn av hennes etniske bakgrunn. Hun opplyste at dette hadde pågått i flere år og av de samme personene. Klagen bygget på flere enkeltstående forhold.

Institutt for Spesialpedagogikk avviste at klager var blitt trakassert. Instituttledelsen mente de ikke ville ha akseptert slike uttalelser og viste til at de har flere utenlandske stipendiater.

Trakassering er en særlig form for diskriminering. Forarbeidene til diskrimineringsloven beskriver trakassering som "sjenerende eller sjikanøs væremåte som oppleves som et overgrep mot den enkeltes integritet".

Klager har bevisbyrden i første omgang, og en påstand om diskriminering må støttes av andre omstendigheter. Ombudet vurderte begge parters versjon for å være like sannsynlig. Dermed fantes det ikke grunn til å anta at klager var blitt utsatt for trakassering.