Den ene stillingsannonsen søkt etter en ”handy man”, den andre ville bare ha norske og svenske statsborgere. Usaklig forskjellsbehandling, mente ombudet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet behandlet i november 2006 to saker om kjønnsdiskriminerende stillingsannonser. Den første fikk ombudet kjennskap til via media. Den andre tok ombudet opp på eget initiativ. Ombudet kom frem til at begge stillingsannonsene var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn. Den ene annonsen var i tillegg i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet og nasjonal opprinnelse.

I den ene stillingsannonsen ble det søkt etter en jente som blant annet måtte være norsk eller svensk statsborger. I den andre stillingsannonsen ble det søkt etter en ”handy mann”.

I Norge er det forbudt å utlyse en stilling bare for et kjønn. Forbudet gjelder med mindre man har en åpenbar grunn for en slik utlysning. Dette tolkes svært strengt. Det er også forbudt å diskriminere på grunn av etnisitet og nasjonal opprinnelse. Et krav om norsk eller svensk statsborgerskap vil kunne være indirekte diskriminering på grunn av etnisitet eller nasjonal opprinnelse.

Ombudet fant at stillingsannonsene forskjellsbehandlet søkere på grunn av henholdsvis kjønn, etnisitet og nasjonal opprinnelse. Ombudet fant ingen tungtveiende grunner for at stillingsannonsene skulle forskjellsbehandle på disse grunnlagene. 

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at stillingsannonsene var diskriminerende på grunn av kjønn, etnisitet og nasjonal opprinnelse.


Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn, etnisitet.
Saksnummer:   06/1617, 06/1678.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 første ledd, diskrimineringsloven § 4 første ledd.