Ville bare ha søkere mellom 22 og 30

Annonseteksten var klar: Bare søkere mellom 22 og 30 var ønsket i stillingen som reisespesialist. Usaklig aldersdiskriminering, mente ombudet.

Reisebyrået søkte etter en reisespesialist på mellom 22 og 30 år i stillingsannonsen sin. Et slikt alderskrav fantes det ikke saklig grunnlag for å stille, mente ombudet

Arbeidsmiljøloven slår fast at det ikke er lov å diskriminere på grunn av alder i arbeidslivet. Dette gjelder også ved utlysninger av stillinger. Forbudet gjelder med mindre det er nødvendig med forskjellsbehandling for å oppnå et saklig formål.

Ombudet fant ingen saklig grunn til at personer eldre enn 30 år ikke kunne søke stillingen. Ombudet så at det kan være grunnlag for et krav om minstealder, men ba arbeidsgiver begrunne hvorfor denne var satt til 22 år. Det forelå ingen tungtveiende grunner til at forskjellsbehandling på grunn av alder skulle være lov.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet fant at stillingsannonsen var i strid med arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering på grunn av alder.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Saksnummer:   06/1685.
Lovanvendelse:  Arbeidsmiljøloven § 13-1 1 ledd.