Kommunen - seniortiltak var aldersdiskriminerende

Ålesund kommune hadde innført seniortiltak som gjaldt personer mellom 62 og 64 år. Likestillings- og diskrimineringsombudet kom til at dette var diskriminering på grunn av alder av de som var 65 år og eldre.

Ålesund kommune hadde innført seniortiltak som innebar at eldre arbeidstakere kunne ta ut mer fri, og/eller ta ut høyere lønn. Tiltakene gjaldt den gruppen som kostet kommunen mest penger når de gikk av med AFP, nemlig de mellom 62 og 64 år. Ombudet fant at det ikke var adgang til å begrense tiltakene til denne gruppen, men at slike tiltak måtte gjelde alle over 62 år.

Ombudet presiserte at hensynet til å spare penger på grunn av AFP-ordningen ikke var noe saklig seniortiltak, men at hensikten med tiltakene måtte være at eldre arbeidstakere skulle kunne stå lenger i jobb. De tiltakene som var innført at Ålesund kommune var derfor i strid med reglene om aldersdiskriminering.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Saksnummer: 06/1798
Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven § 13-1 jf. § 13-2 nr. 1 bokstav c).