Nektet adgang til utested

To kvinner med koreansk utseende forsøkte å komme inn på utested i Oslo. Den ene av dem ble nektet adgang til stedet. Hun klaget fordi hun mente at hun hadde blitt nektet på grunn av sin etniske bakgrunn. Ombudet fant at det ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort at diskriminering hadde funnet sted.

Klager i denne saken hevdet at hun var diskriminert i strid med bestemmelsen i diskrimineringsloven § 4. Hun mente at det var falt uttalelser fra dørvakten som viste at hun ble nektet på grunn av sin etnisitet. Hun hadde også snakket med andre dørvakter, som mente at dette utestedet ga instruks til dørvaktene om at kvinner med en bestemt etnisitet skulle nektes adgang.

Utestedet hevdet at årsaken til at kvinnen var nektet adgang var at hun hadde vært ”kranglete”. De var derfor redde for at hun ville lage dårlig stemning på stedet.

Ombudets baserte sin konklusjon på at det var påstand mot påstand om hva som hadde skjedd. I tillegg var det slik at venninnen som hadde samme etniske utseende ble tilbudt å komme inn. Det var derfor ikke fremlagt tilstrekkelig opplysninger til at ombudet kunne fastslå at diskriminering hadde funnet sted. Ombudet fant imidlertid grunn til å kritisere utestedet og dørvakten for den måten saken var håndtert på.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet.
Saksnummer:06/220
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4