Kvotering i private organisasjoner

Virksomheten i en studentorganisasjon som blant annet driver et studenthus reguleres av en statutt som lyder "Til styrer eller organer hvor det er flere enn tre medlemmer, bør det tilstrebes en lik kjønnsepresentasjon.

I organer med flere enn tre medlemmer skal minst en tredjedel av plassen besettes av hvert kjønn." Informasjonsansvarlig i organisasjonen stilte spørsmål ved om en slik statutt er i henhold til likestillingslovens formål og ønskede virkemiddel. Ombudet presiserte at forholdet falt utenfor virkeområdet til likestillingsloven § 21 ettersom organisasjonen er en privat forening, men anså det positivt at organisasjonen hadde en statutt som bygger på de samme prinsippene som loven, da regler som § 21 er viktige og nødvendige tiltak for å nå målsetninger om å sikre en demokratisk representasjon, bredde og mangfold.

Saksnummer: 1997/069
Emne: student, organisasjon, kvotering
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 21.0