En kvinne fikk ikke stilling som portørformann ved et sykehus. Fagforeningen klaget på ansettelsen på vegne av kvinnen. Både kvinnen og mannen som fikk stillingen hadde begge vikariert i stillingen. Ifølge fagforeningen var kvinnen like godt kvalifisert som mannen. Likevel ble hun verken innstilt eller innkalt til intervju.

Arbeidsgiver påpekte at han hadde lagt vekt på kvinnens manglende lederutdanning og på hennes personlige egenskaper.

Likestillingsombudet mente det var kritikkverdig av arbeidsgiver å ikke ha tilbud kvinnen lederutdanning i og med hun hadde vikariert i stillingen over en lang periode. Ombudet stilte seg også noe undrende til at kvinnen ble vurdert som uegnet som leder, all den tid samme arbeidsgiver nettopp hadde tilbudt kvinnen å vikariere i stillingen. Likestillingsombudet kom likevel til at hun ikke hadde holdepunkter for at de to søkerne var ulikt vurdert ut fra sine kjønn. Ansettelsen av portørformann var derfor ikke i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 1998/048
Emne: forbigåelse, lederutdanning, personlige egenskaper
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2