Diskriminering av kvinner med hodeplagg

En organisasjon klaget over opptaksreglene til Tannlegesekretærskolen.

 Ifølge organisasjonen skulle flere kvinner ha fått opplyst av skolen at hodeplagg ikke var tillatt på praksisplass. Likestillingsombudet undersøkelser viste at Tannlegesekretærskolen ved det Odontologiske Institutt i Oslo nå er nedlagt og at undervisningen er lagt til videregående skole. Problemstillingen er derfor ikke lenger aktuell, og saken ble avsluttet.

Saksnummer: 1999/112
Emne: hodeplagg, utdannelse
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 6.0