En kvinne klaget på innstillingen til en stilling som fagkonsulent i en kommune. Fire søkere ble innstilt, alle menn. Klager mente hun burde vært innstilt som nummer 3 eller 4.

Kvinnen viste til at ansettelse i stillingen ennå ikke hadde skjedd, slik at innstilte nummer 1 og 2 ennå kunne trekke seg. Det forelå derfor en teoretisk mulighet for at innstilte nummer 3 ble tilbudt stillingen.

Ombudet tok kontakt med kommunen som opplyste at innstilte nummer 1 hadde akseptert tilbudet. Hvorvidt kvinnen opprinnelig burde vært innstilt som nummer 3 eller 4 var derfor en problemstilling uten noen rettslige eller faktiske konsekvenser. Det var derfor ikke mer Ombudet kunne gjøre.

Saksnummer: 1999/020
Emne: Fagkonsulent, innstilling
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2