En mann klaget over lønnsfastsettelsen. Han var ansatt i en kommune som kjøkkensjef og sammenliknet sin lønn med avdelingssykepleierne.

Til grunn la mannen at stillingene er plassert likt organisasjonsmessig. Kommunen påpekte at avdelingssykepleieren har ansvar for flere ansatte, og et totalt ansvar for den faglige og administrative driften av avdelingen døgnet rundt. Kravet til utdanning er også høyere for avdelingssykepleiere enn for kjøkkensjefer. Likestillingsombudet konkluderte med at mannen ikke utførte arbeid av lik verdi med de kvinnelige avdelingssykepleierne. Avlønningen var derfor ikke i strid med loven.

Saksnummer: 1998/227
Emne: lik verdi, kjøkkensjef
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.1