En mann klaget over reglene om sambeskatning. Reglene fører til at mannen og hans ektefelle liknes under ett. Siden mannen hadde lavest inntekt førte dette til at han måtte betale høyere skatt av sin inntekt.

Likestillingsombudet orienterte om at det ved beskatning av ektefeller legges til grunn den beskatningsmåte som er mest gunstig for ektefellene samlet sett. Det forhold at ektefeller som regel sambeskattes gjelder både kvinner og menn, og vil ikke ramme det ene kjønn sterkere enn det andre. Dersom begge ektefeller har inntekt kan de også kreve å liknes særskilt. Likestillingsombudet konkluderte derfor med at reglene i skatteloven ikke stiller menn dårligere enn kvinner, og at de ikke er i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 1999/168
Emne: skatt, ektefeller
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0