En kvinne fikk utdanningsstipend av arbeidsgiver mot å binde seg til tjeneste etterpå. I bindingstiden ble kvinnen gravid og var ute i fødselspermisjon. Arbeidsgiver krevde da at permisjonstiden ble lagt til kvinnens bindingstid. Kvinnens fagforening mente dette var forskjellsbehandling av kvinner og klaget til Likestillingsombudet.

Likestillingsombudet kom til at forholdet ikke var i strid med loven. Utdanningsstipendet var et rekrutteringstiltak for å beholde personell. Likestillingsombudet mente derfor det var saklig av arbeidsgiver å stille krav om at bindingstiden skulle være aktiv tjeneste. På den annen side mente Likestillingsombudet at forlengelse av bindingstiden ikke var en særlig stor ulempe for kvinnen. I sin avgjørelse la Likestillingsombudet også vekt på at arbeidsgiver behandlet andre permisjoner på samme måte, blant annet militærtjeneste.

Saksnummer: 2000/178
Emne: bindingstid, utdanning
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0