En kvinne klaget over uttalelser i en avisartikkel som hun oppfattet som kvinnediskriminerende. Uttalelsen kom fra et intervjuobjekt og gjaldt de kommunale saksbehandlerne i en byggesak: "Vi kan ikke la to damer bestemme hva som er pent eller stygt".

Likestillingsombudet redegjorde for at loven kun omfatter handlinger, og at kjønnsdiskriminerende ytringer således ikke omfattes av likestillingsloven. Likestillingsombudet fant imidlertid grunn til å påpeke at denne type ytringer bidrar til å opprettholde kjønnsstereotype oppfatninger.

Saksnummer: 2000/065
Emne: ytring
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0