Et rederi søkte etter "ung mann " til stilling som matros.

Ombudet orienterte om likestillingslovens bestemmelser om at en stilling skal være åpen for søkere av begge kjønn. For at man lovlig skal lyse ut en stilling for bare det ene kjønn, eller gi inntrykk av at man ønsker seg søkere av det ene kjønn, må det foreligge en åpenbar grunn. Ombudet kunne ikke se at det forelå en slik grunn i dette tilfellet, og antok at annonsen var i strid med loven. Hun ba om at rederiet utformer sine fremtidige annonser i tråd med likestillingsloven.

Saksnummer: 2000/038
Emne: matros, gutt, mann
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1