Tema: stillingsannonse
En barnehage søkte etter førskolelærere. I stillingsannonsen skrev barnehagen at"Menn som søker stillingen bør ha fars-erfaring".

Likestillingsombudet konkluderte med at annonsen var i strid med likestillingsloven. I sin begrunnelse pekte Ombudet på at stillingsannonsen ga uttrykk for at barnehagen ønsket betemte kvalifikasjoner for mannlige ansatte, mens det ikke ble stilt tilsvarende krav overfor kvinnelige søkere.

Barnehagen beklaget formuleringen i annonsen og påpekte at ønsket om foreldreerfaring gjaldt både kvinnelige og mannlige ansatte. Fremtidige annonser ville bli utformet i tråd med likestillingsloven.

Saksnummer: 2001/102
Emne: vilkår, menn
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.2

Saksnummer: 2001/102
Klager: mann