En kvinne reagerte på at hun ikke var innkalt til jobbintervju. Det viste seg at arbeidsgiver hadde lagt mangelfulle opplysninger om kvinnens erfaring og bakgrunn til grunn ved utvelgelsen, og arbeidsgiver innrømmet at hennes kvalifikasjoner tilsa at hun burde vært innkalt. Arbeidsgiver mente feilen likevel ikke hadde betydning for selve ansettelsen i det mannen som ble innstilt som nummer en var spesielt godt kvalifisert for stillingen.

Likestillingsombudet slo fast at den kvinnelige kandidaten hadde vært utsatt for en forskjellsbehandling ved at arbeidsgiver hadde oversett enkelte av hennes kvalifikasjoner. Ombudet mente imidlertid at denne forskjellsbehandlingen ikke skyldtes kjønn, men at årsaken var dårlige rutiner for gjennomgang av søknader og CVer. Likestillingsombudet mente altså det var andre forhold enn kjønn som var grunnen til at kvinnen ikke ble innkalt til intervju, og kommunen hadde derfor ikke handlet i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2000/255
Emne: intervju, kompetanse
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1