Enkelte grupper av arbeidstakere i en kommune fikk ikke betalt matpause.

Likestillingsombudet konkluderte med at dette forholdet ikke var i strid med likestillingsloven med den begrunnelse at både den gruppen som fikk betalt matpause og gruppen som ikke fikk betalt matpause var kvinnedominert. Likestillingsombudet uttalte at det nok var flere menn som arbeidet i gruppen som fikk betalt matpause, men ikke mange nok til at man kunne si at det var en mannsdominert gruppe. Ombudet kunne derfor ikke konkludere med at kvinnedominerte grupper ble dårligere stilt enn mannsdominerte grupper i kommunen.

Hvordan spørsmålet om betalte og ubetalte matpauser skulle løses for de enkelte grupper av arbeidstakere var en personalpolitisk problemstilling som lå utenfor Ombudets mandat å løse.

Saksnummer: 2001/235
Emne: Matpause
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0