En kvinne ba Ombudet vurdere om hennes sønn ble behandlet i strid med likestillingsloven som følge av at jentene og guttene i klassen fikk forskjellig undervisningstilbud.

Ombudet henvendte seg til skolen og ba om en begrunnelse for hvorfor guttene i klassen bl a hadde to timer sløyd pr. uke istedenfor matematikk og norsk som jentene.

Skolen begrunnet undervisningstilbudet med at PP-tjenesten hadde tilrådd skolen å tilpasse undervisningsopplegget for guttene. Oppdelingen var ikke begrunnet i elevenes kjønn, men den enkelte gutts behov for tilrettelagt undervisning.

Påstand sto mot påstand i denne saken, og Ombudet kom til at det ikke var grunnlag for å si at skolen forskjellsbehandlet guttene og jentene i denne klassen på grunn av kjønn. Ombudet ønsket likevel å påpeke at skolen ikke hadde anledning til å dele klassen inn etter kjønn hvis det kun var noen av guttene som trengte spesialopplegg.

Saksnummer: 2002/042
Emne: undervisning, delt klasse
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 6.0