En kvinne klaget til Likestillingsombudet på ansettelse av fengselsleder. Kvinnen sammenlignet seg med mannen som ble ansatt i stillingen.

Likestillingsombudet konkluderte med at ansettelsen ikke var i strid med likestillingsloven. I sin avgjørelse vurderte Ombudet først kvinnen og mannens formelle kvalifikasjoner (utdanning og erfaring), sett i lys av utlysningsteksten. Etter Ombudets oppfatning fremsto begge søkerne som kvalifiserte til stillingen. Kvinnen hadde en noe mer omfattende utdannelse, mens mannen hadde noe mer relevant erfaring. Mannen hadde også erfaring som stedfortredende fengselsleder og som fungerende det siste året. Ombudet anså denne erfaringen for å ha vært avgjørende for ansettelsen, og ikke kjønn.

Saksnummer: 2003/141
Emne: ansettelse, fengselsleder
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2