En kvinne klaget til Likestillingsombudet fordi hun mente seg forbigått på grunn av kjønn ved ansettelse til stilling som avdelingsdirektør. Stillingen innebar et overordnet fagansvar og myndighet for militær flymedisin. Et av kravene i stillingsutlysningen var at man måtte ha ledererfaring fra relevant virksomhet. En mann ble ansatt i stillingen.

Etter en sammenligning av kvinnens og mannens ledererfaring, sett opp mot mannens ledererfaring, mente Ombudet at mannens ledererfaring måtte anses som mer relevant for stillingen. I tillegg lå hans ledererfaring på et høyere nivå. Mannen hadde også gjort en bedre inntrykk under intervju. Ombudet mente at mannen fremsto som bedre kvalifisert enn kvinnen. Sakens opplysninger for øvrig ga heller ikke grunnlag for å påstå at kvinnen ble forbigått på grunn av kjønn. Likestillingsombudet konkluderte dermed med at det ikke forelå noen forskjellsbehandling og ansettelsen var ikke i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2003/033
Emne: ansettelse, avdelingsdirektør, erfaring, ledererfaring
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2