Likestillingsombudet mottokk en henvendelse fra det finske Likestillingsombudet, vedrørende rekruttering av finsk arbeidskraft til norsk fiskeindustri.

Det finske ombudet opplyste at fiskefabrikkene i Nord-Norge ikke ønsket å ansette menn til fileteringsarbeide, da man mente at kvinner generelt var raskere og mer egnet til slikt arbeid.

På bakgrunn av klagen, ba Ombudet om en redegjørelse fra Aetat, som blant annet formidler slikt arbeid til finske arbeidstakere. Aetat viste til at man ble kontaktet av en bedrift som kun ønsket kvinner til fileteringsarbeid, og at Aetat dermed kun rekrutterte kvinnelig arbeidskraft i Finland.

Likestillingsombudet konkluderte med at både Aetat og bedriften hadde handlet i strid med likestillingsloven. En arbeidssøker skal bli vurdert på individuelt grunnlag, slik at en generell antagelse om at kvinner er bedre til fileteringsarbeid enn menn ikke er et saklig argument i forhold til likestillingslovens regler. Både formidlere av arbeidskraft og arbeidsgiverne har et selvstendig ansvar for å påse at likestillingslovens regler overholdes i en ansettelsesprosess.

Saksnummer: 2003/115
Emne: Ansettelse, fiskeindustri, rekruttering, menn filetering
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2