Et rengjøringsfirma ønsket å øke sin andel i det norske markedet, og søkte i den sammenheng etter en person som ville bli firmaets mann i Norge. Overskriften i utlysningsteksten viste til at man søkte etter ”..vår mann i Norge”. Ut fra denne overskriften og teksten for øvrig syntes det klart at selskapet foretrakk en mann til stillingen.

Likestillingsombudet henvendte seg til firmaet og gjorde oppmerksom på likestillingslovens forbud mot å kjønnspesifikke stillingsannonser. Loven krever at stillinger skal utlyses for begge kjønn, med mindre man har en åpenbar grunn til å lyse ut stillingen bare for menn eller kvinner. Lovens vilkår tolkes strengt. Kravet til åpenbar grunn forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold.

Ut fra annonseteksten kunne ikke Ombudet se noe som tilsa at det var noen åpenbar grunn til å utelukke kvinner fra å søke stillingen. Annonsen var derfor i strid med likestillingsloven. Firmaet tok Ombudets avgjørelse til etterretning og skulle påse at fremtidige stillingsannonser ble utformet i overensstemmelse med likestillingslovens bestemmelser.

Saksnummer: 2003/404
Emne: Stillingsannonse, mann
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1