En organisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet på vegne av to kvinnelige medlemmer. Saken gjaldt spørsmål om lik avlønning for arbeid av lik verdi.

Den ene kvinnen, en informasjonsmedarbeider, sammenlignet seg med en annen mannlig informasjonsmedarbeider. Ut fra en vurdering av stillingsbeskrivelser, ansvar og kompetansekrav, synes stillingene å innebære arbeid av lik verdi. Lønnsforskjellen var imidlertid begrunnet i markedshensyn. Ombudet uttalte at slike lønnsforskjeller skulle utjevnes i løpet av kort tid.

Den andre kvinnen, en it-medarbeider, sammenlignet seg med en mannlig it-medarbeider. Arbeidsgiver argumenterte med at lønnsforskjellen mellom disse ikke hadde bakgrunn i kjønn men en forskjell i stillingene. Det ble imidlertid ikke redegjort konkret for hvilke forskjeller dette dreide seg om. Ut fra ovennevnte kriterier, mente ombudet at arbeidet var av lik verdi, og at den ulike avlønningen var i strid med likestillingsloven. Det ble ikke konkludert endelig i saken, i og med at arbeidsgiver skulle foreta en stillingsgjennomgang med påfølgende justering av lønn.

Saksnummer: 2003/400
Emne: likelønn, it-medarbeider, informasjonsmedarbeider
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0