En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med klage på at søknad om skilsmisse kun blir registrert på mannens personnummer.

Etter en henvendelse til Fylkesmannen, fikk Ombudet opplyst at søknader om skilsmisse blir registrert både på kvinnens og mannens navn, men at de i tillegg blir registrert på mannens personnummer. Grunnen til at søknadene ikke blir registrert på kvinnens personnummer skal være ressurshensyn og at mannens personnummer blir valgt fordi hans nummer står først oppført i søknadsskjemaet.

Likestillingsombudet uttalte at hun har stor forståelse for at en slik praksis oppleves diskriminerende, men at registreringsrutinene er en formell fremgangsmåte som ikke medfører noen konsekvenser av rettslig karakter. Ordningen innebærer derfor ingen forskjellsbehandling i likestillingslovens forstand. Ombudet mener likevel at praksisen er uheldig sett i et likestillingsperspektiv og oppfordret derfor Fylkesmannen til å endre disse rutinene.

Saksnummer: 2004/104
Emne: skilsmisse, registrering, rutiner, fylkesmannen
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0