En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet etter å ha fått avslag på jobbsøknad. Kvinnen søkte på et vikariat gjennom et vikarbyrå. I søknaden oppga hun at hun var i foreldrepermisjon på søknadstidspunktet.

Hun ble så kontaktet av en saksbehandler hos vikarbyrået, som skal ha opplyst om at dersom hun ville si fra seg retten til ammefri, ville hun etter all sannsynlighet bli innkalt til intervju til stillingen. Kvinnen ønsket ikke å si fra seg denne retten, men skal ha opplyst at hennes mann kunne komme til arbeidsstedet med sønnen i forbindelse med ammingen for å spare tid. Saksbehandler hos vikarbyrået skal deretter ha gitt uttrykk for at kvinnen ikke var aktuell til stillingen. Kvinnen ønsket Likestillingsombudets vurdering av om hun var blitt forskjellsbehandlet i strid med likestillingsloven.

Vikarbyrået opplyste at det aldri ble ansatt noen til den aktuelle stillingen, da oppdragsgiveren valgte å gå for en intern løsning til slutt. Likestillingsombudet konkluderte likevel med at vikarbyrået hadde handlet i strid med likestillingsloven ved å legge negativ vekt på at kvinnen ønsket å benytte seg av retten til ammefri, i prosessen med å finne aktuelle kandidater til stillingen. Ombudet la særlig vekt på at vikarbyrået ikke hadde etterkommet ombudets oppfordring om å kommentere hvorvidt ammefri var et tema i samtalen med kvinnen, men i stedet hadde understreket at kunden hadde behov for en person som kunne jobbe 100 % hele vikariatet. Ombudet så dette som en innrømmelse av at uttak av ammefri ble sett på som en ulempe.

Saksnummer: 2005/219
Emne: ansettelse, amming
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2