En mann henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om vedtektene til kvinnegruppen Ottar var i strid med likestillingsloven, siden de ikke tillater menn å være medlemmer.

Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven § 3 fastslår at forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt. Vedtektene til Ottar forskjellsbehandler kvinner og menn. Ifølge likestillingsloven § 8 kan likevel en forening forbeholde medlemskap for det ene kjønn hvis hovedformålet med foreningen er å fremme det ene kjønns særinteresser. Ombudet mente derfor at det var tillatt for Ottar å nekte menn ordinært medlemskap.

Saksnummer: 2005/250
Emne: medlem, forening, menn
Klager: mann
Lovanvendelse: § 8.0