Likestillings- og diskrimineringsombudet beklager at Alta kommune ikke vil utarbeide en handlingsplan for bedre levekår for lesbiske, homofile og bifile.
- En slik plan vil kunne gi bedre levekår og livskvalitet for denne gruppen i Alta, sier Beate Gangås.

I et brev fra Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) Finnmark, går det fram at Alta kommune ikke vil utarbeide en homoplan. Brevet er sendt til stortingsrepresentantene for Ap og Sv i Finnmark. LLH ber stortingsrepresentantene om å  ta kontakt med partikollegene og ledelsen i Alta kommune for å få dem til å endre holdning og se verdien av å utarbeide en homoplan.

Beklagelig
-Det er beklagelig at ledelsen i Alta kommune ikke ser viktigheten av å bedre levekårene for lesbiske og homofile, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Hun har tidligere oppfordret ikke bare de store byene her i landet, men hele kommune-Norge til å følge Oslos eksempel, og utarbeide handlingsplaner. Planen som er utarbeidet i Oslo inneholder 40 konkrete tiltak som skal bedre denne gruppens levekår og livskvalitet. Tiltakene retter seg blant annet mot helsetjenesten, skolevesenet, arbeidslivet og idretten.
Gangås oppfordret kommunene til å benytte anledningen til å ligge i forkant og være en aktiv pådriver i forhold som angår lesbiske, homofile og bifile.
-Om det kalles en handlingsplan er av underordnet betydning. Det som er viktig er at alle mennesker, uansett kjønn, etnisitet, religion, funksjonshemming og seksuell orientering skal ha lik rett, lik verdi og like muligheter i det norske samfunnet, sier ombudet. Hun mener også at det bør være en tankevekker at mange lesbiske, homofile og bifile finner det problematisk å bli boende på sin hjemplass og derfor velger å bosette seg i Oslo hvor det er lettere å leve anonymt og finne et støttende miljø.
LLH Finnmark mener også at Alta taper på å ikke legge til rette for at homofile og lesbiske skal få bedre levekår i kommunen.
”Alta fremstår nå, mer enn noen gang før, som en kommune med lav takhøyde. For homofile og lesbiske, og for alle som synes mangfold, aksept og inkludering er viktige verdier, vil Alta muligens i enda mindre grad oppleves som en spennende by å bo i/flytte til”, heter det i brevet.
Helse- og sosialsjefen i Alta, Aina Olsen, bekrefter at hennes forberedelser til utarbeiding av en homoplan for kommunen, er blitt stoppet av kommunens ledelse.