Likestillings- og diskrimineringsombudet påskjønner NHO Reiseliv for en åpen og inkluderende holdning i forbindelse med den nye ekteskapsloven.

– Reiselivsnæringen fortjener en blomst for sine positive uttalelser om at utenlandske homofile er velkomne til Norge for å gifte seg,  sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.
Dersom den nye ekteskapsloven fører til at utenlandske, homofile par reiser til Norge for å gifte seg, mener direktør Hilde Charlotte Solheim i NHO Reiseliv at dette er positivt både for reiselivsnæringen, statskassa og for Norges omdømme i utlandet. Solheim peker på at homofile turister ofte er trendsettere, og at det vil være positivt om Norge blir oppfattet som et moderne, åpent og tolerant land.
– Det høres bare romantisk og hyggelig ut om vi blir et ekteskaps-turisme land. Dette er dessuten noen av de mest betalingsvillige turistene som finnes, man vil jo ikke spare på noe når man gifter seg, sier Solheim til Dagsavisen. Justisdepartementet har i en høringsuttalelse om den nye ekteskapsloven fremholdt at en slik ”vigselsturisme” vil kunne medføre en økt økonomisk og administrativ belastning, ifølge avisen.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har i dag sendt en blomst til Solheim i NHO Reiseliv.