Victor Norman og Torstein Dahle ble hedret da likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås besøkte Bergen.

Bilde av Victor NormanTorsdag 3. mai delte likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås ut priser til to bergensere som har markert seg i kampen mot diskriminering. På konferansen Rett person på rett plass, om funksjonshemmede og arbeidslivet, delte Gangås ut en Equalitaspris til Victor Norman.

- Professor Victor Norman bidrar til å rive ned barrierer mellom arbeidslivet og personer med nedsatt funksjonsevne. Han har troverdighet overfor næringslivet i kraft av sin profesjon og posisjon. Han snakker et språk som ledere forstår. Vi vet også at han nyter stor respekt blant mange fremtidige lederspirer - studentene på NHH, sa Gangås.

Senere på dagen delte Gangås ut prisen "Rett skal være rett – også for skeive," til homoaktivist Torstein Dahle. Under tildelingen fremhevet hun blant annet:

Bilde av Torstein Dahle"Torstein Dahle har jobbet aktivt for homofiles rettigheter siden han kom med i arbeidet i Det Norske Forbundet av 1948 under studieperioden ved Norges Handelshøyskole i 1975. Han var en av stifterne av Homofil Bevegelse i Bergen og satt i styret de første årene. På landsbasis engasjerte han seg i Landsforeningen for Homofile Organisasjoner (LHO), da denne ble opprettet som paraplyorganisasjon for dem som stod utenfor DNF-48. Hans arbeid for homofiles og lesbiskes rettigheter og mot diskriminering gikk hånd i hånd med det arbeidet han gjorde på det politiske plan både i forhold til internasjonal solidaritet og ikke minst i forhold til likestillingskampen for kvinners rettigheter.

I Bergen oppsummerer man Torstein Dahles innsats slik:
Torstein Dahle har vært den mest fremtredende homseforkjemperen i Bergen de siste 30 årene og det er mye å si om ham Det er ikke mulig å telle alle de gangene Torstein har "stått på" for homser og lesbers rettigheter både nasjonalt og internasjonalt, men han har aldri sagt nei til å stå på barrikadene."