Innovasjon Norge har ikke brutt likestillingsloven ved å gi kvinner egne kvoter og lavere deltakeravgift på sine styrekurs. Det går fram av et vedtak i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda opprettholder uttalelsen Likestillings- og diskrimineringsombudet ga i saken 11. juli 2006. Ombudet mente at Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylke ikke handlet i strid med likestillingsloven da det ble sendt ut invitasjon til kurs hvor kvinner fikk refundert 50 % av kursutgiftene, i tillegg til prioritert plass. Tiltaket ble ansett som positiv særbehandling i samsvar med loven.

I sitt vedtak påpeker Nemnda behovet for tiltak for å styrke rekrutteringen av kvinner: ”Stortinget har vedtatt at allmennaksjeselskapene skal ha minst 40 % kvinner i styret. Med en faktisk kvinneandel på rundt 20 %, må det aksepteres en forholdsvis sterk forskjellsbehandling. Menn er heller ikke utelukket fra kurset og har også mulighet til å få tilsvarende opplæring gjennom andre utdanningstilbud.”

Nemnda mener tiltakene til Innovasjon Norge er egnet til å fremme likestilling. Ordningen gir flere kvinner kompetanse til arbeid som styremedlem, og gir derfor flere kvinner å velge mellom til styrene i aksjeselskapene. Med en faktisk kvinneandel på rundt 20 %, må det aksepteres en forholdsvis sterk forskjellsbehandling. Menn er heller ikke utelukket fra kurset og har også mulighet til å få tilsvarende opplæring gjennom andre utdanningstilbud, skriver Nemnda i sitt vedtak.