Næringsetaten i Oslo mener utesteder løper en risiko når de serverer funksjonshemmede som kan forveksles med å være beruset. Ombudet krever at etaten slutter å presse utesteder til å diskriminere.

I forbindelse med inndragningen av skjenkebevillingen til et utested skriver Næringsetaten blant annet:

”Vi mener dessuten at skjenkestedet har ansvaret for å vurdere hvem man bør servere, og at skjenkestedet løper en risiko når de velger å skjenke personer som kan forveksles med personer åpenbart påvirket av rusmidler.”

Likestillings- og diskrimineringsombudet har bedt Næringsetaten i Oslo kommune om å forklare seg.

Personer med nedsatt syn eller celebral parese kan lett forveksles med å være berusede. Ombudet kjenner til at en mann med sterkt nedsatt syn og celebral parese, nylig skal ha blitt kastet ut fra et utested. Dørvaktene mente han var full. På grunn av mannens nedsatte funksjonsevne, er øynene ufokuserte og han klarer ikke gå helt rett. Dette skal han ha forsøkt å forklare, uten å bli hørt. 

- Ombudet synes det er oppsiktsvekkende at Næringsetaten advarer mot å servere mennesker som kan forveksles med å være fulle. Hvis dette er uttrykk for en praksis, så vil det vanskeliggjøre arbeidet mot diskriminering av funksjonshemmede i utelivet, sier Anne Kirsti Lunde, jurist hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet jobber nå for å gjøre det straffbart å diskriminere funksjonshemmete.
 
- Hadde vi fått det som vi ville, så hadde utesteder mistet skjenkebevillingen sin, om de ikke serverer funksjonshemmete, sier Lunde.