Mange familier taper inntekt dersom mannen skal ta større del av foreldrepermisjonen. Dersom regjeringen øker grensen for refusjon av lønn under permisjon, vil 200.000 færre familier tape på at far er hjemme med barnet.

- Vi vet at det vi i dag kaller valgfrihet når det gjelder hvem som skal ta ut foreldrepermisjon, i praksis ikke blir noen valgfrihet for foreldrene. For de taper så mye penger på at den som tjener mest tar permisjon, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Ombudet er svært tilfreds med at likestillingsminister Karita Bekkemellem nå er positiv til å innføre tredelt foreldrepermisjon.

- Dette har vi ønsket oss lenge. I tillegg bør man se på om grensen på 6G er for lav. Vi vet at denne grensen gjør noe med den reelle valgfriheten for familiene, sier Gangås.

Kun 64 prosent menn tjente mindre enn 6G i 2005, og kunne dermed få fulle foreldrepenger. Blant kvinnene tjente 87 prosent mindre enn 6G.

- Hvis man for eksempel økte taket med 2G, hadde 215000 flere menn hatt rett på fulle foreldrepenger, sier Gangås.