Bilde av T-banevogn

Oslo T-banedrift avbryter rekrutteringskampanjen der de søker ”pålitelige kvinner med ansvarsfølelse”, etter pålegg fra ombudet.

Oslo T-banedrift ønsker seg flere kvinner bak spakene og søker etter flere kvinnelige t-baneførere gjennom annonser i dagspresse og plakater i t-banevogner.

Annonsen strider imidlertid mot likestillingsloven. Loven forbyr nemlig arbeidsgiver å gi inntrykk av å foretrekke det ene kjønn til stillinger. Derfor ba Likestillings- og diskrimineringsombudet Oslo T-banedrift stanse annonseringen. Oslo T-banedrift besluttet torsdag å stanse kampanjen og beklager at de ved et uhell brøt loven.

Ombudet er i utgangspunktet positive til at Oslo T-banedrift ønsker å rette opp mulig underrepresentasjon av kvinner som t-baneførere. Men når Oslo T-banedrift skriver i annonsen at ”nå søker vi pålitelige kvinner med ansvarsfølelse” er det etter ombudets oppfatning i strid med bestemmelsene i likestillingsloven § 4 første ledd.

Formålet med kjønnsnøytrale annonser er å oppfordre både kvinner og menn til å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner uten hensyn til kjønn og tradisjonelle oppfatninger av hva slags arbeid som passer for menn og kvinner. Kjønnsnøytrale annonser er en forutsetning for et mer likestilt og dermed mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Foto: Oslo Sporveier