Mangfoldsprisen skal deles ut til en virksomhet som har utmerket seg positivt gjennom innsats som fremmer etnisk mangfold på arbeidsplassen.

Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med arbeidslivets parter som står bak prisen. Målet er at prisen skal inspirere og synliggjøre virksomheter som kan vise til gode erfaringer gjennom ett bevisst fokus på mangfold som en verdifull tilleggskompetanse. Prisen deles ut i desember av statsråd Bjarne Haakon Hanssen.

Alle kan foreslå en virksomhet, enten sin egen eller en annen som fortjener prisen. Påmeldingsfrist er 10. oktober. Tidligere vinnere av prisen er Posten Norge (2005) og Ullevål universitetssykehus (2006).

Les mer på IMDi’s hjemmesider: www.imdi.no/mangfoldsprisen

Kontakt IMDi: Le Hang Duong 90 68 78 78

Mvh Le Hang Duong